ลักษณะตลาดดอกไม้ประดิษฐ์ในไทย

ลักษณะตลาดดอกไม้ประดิษฐ์ในไทย

•    ตลาดดอกไม้ประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็น ตลาดส่งออก มูลค่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 9.6 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน (มีค.2551) กล่าวคือมีมูลค่า 1,704 ล้านบาทในปี 2544 ปัจจุบันเหลือมูลค่าประมาณ 900 ล้าน บาทต่อปี

•    ขณะที่ตลาดส่งออกดอกไม้ ใบไม้ ดอกไม้แห้ง ย้อมหรือฟอกสี มีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน (มีค.2551) โดยดอกกล้วยไม้มีมูลค่าส่งออกสูงถึงร้อยละ 97.1 ของมูลค่าส่งออกดอกไม้ ใบไม้ ดอกไม้แห้ง ย้อมหรือฟอกสีซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2,800 ล้านบาท ต่อปี ตั้งแต่ปี 2548-2550

•    จีนกลายเป็นแหล่งปลูกดอกไม้และ เป็นตลาดส่งออกดอกไม้ใหญ่ที่สุดของโลก พื้นที่ปลูกดอกไม้ของจีนขยายกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการจำหน่ายดอกไม้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ความสามารถในการส่งออกได้เพิ่มขึ้น พร้อมกับขนาดของธุรกิจและความเป็นมืออาชีพได้ยกระดับขึ้น มูลค่าการปลูกดอกไม้ของจีนในปี 2547 เท่ากับ 43,000 ล้าน หยวน มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ

•    ผู้ประกอบการของไทยที่อยู่ใน ธุรกิจดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ควรมีความคล่องตัว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้ทันกาลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และแสวงหากรรมวิธีการผลิตที่ทำให้คู่แข่งขันตามไม่ทัน

•    ในอดีตตลาดดอกไม้ประดิษฐ์ภายใน ประเทศยังมีความต้องการไม่มาก เนื่องจาก ประเทศไทยมีดอกไม้สดที่สามารถหาได้ง่ายและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความต้องการในประเทศเริ่มมีมากขึ้น เนื่องจาก การพัฒนาสินค้ามีความสวยงามและคล้ายธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความคงทนสะดวกในการดูแลรักษาและราคาอยู่ในระดับปานกลาง

•    ตลาดดอกไม้ ใบไม้ ดอกไม้แห้ง ย้อมหรือฟอกสี มีการจำหน่าย 2 รูปแบบคือ จำหน่ายในร้านดอกไม้ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไป และจำหน่ายในตลาดย่านปากคลองตลาดรวมทั้งสวนจตุจักรและตลาดไท

Advertisements

เกี่ยวกับ npkartificialflowers

We are Wholesale and Retail, Artificial Flowers, Silk Flowers, Nylon flowers, plastic flowers, Clay Flowers, Artificial Plants, Florists equipment etc..​ We Choose Quality Products from Large Database of Thailand Artificial Flower Manufacturers and from abroad, You'll find the most natural looking artificial flowers which they've never been. ​ ขายส่งและขายปลีก ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ผ้า ดอกไม้พลาสติก ต้นไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์จัดดอกไม้ ฯลฯ เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ในประเทศไทยและจากต่างประเทศ คุณจะพบความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของดอกไม้ประดิษฐ์ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี 
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ลักษณะตลาดดอกไม้ประดิษฐ์ในไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s