ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ในประเทศไทย

ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ในประเทศไทย

ดอกไม้และดอกไม้ ประดิษฐ์ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีมูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท สามารถนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในปี 2532 สหรัฐอเมริกาได้ตัด GSP สำหรับ ดอกไม้ผ้าประดิษฐ์ด้วยมือจากประเทศไทย การตัด GSP ดัง กล่าวเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ของไทย เนื่องจาก ภาษีนำเข้าจากไทยสูงขึ้นราคาสินค้ากลุ่มนี้ได้สูงขึ้นในด้านผู้ซื้อ ยิ่งไปกว่านั้นค่าจ้างแรงงานของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งขันคือ จีนยังทำให้ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ จีนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งออกดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ในตลาดต่าง ประเทศรายสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอมันตะวันตก เนื่องจากมีราคาขายต่ำและค่าจ้างแรงงานต่ำ ดังนั้น ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยในช่วงปี 2533 จึงประสบ ปัญหา แม้ว่าในปี 2540 สหรัฐอเมริกาได้คืน GSP มาให้ไทยแล้วก็ตาม ภาครัฐและผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวโดยพยายามหาตลาดใหม่ๆ ทดแทนตลาดสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีการขยายตลาดไปยังประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ โปรตุเกส แม็กซิโก ไต้หวัน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับอิมิเรต เกาหลี แคนาดา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้มีการคิดค้นวัสดุใหม่ๆ เพื่อนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและมีการ คิดค้นสูตรการผลิตที่ลอกเลียนแบบได้ยากยิ่งขึ้น

ลักษณะการผลิต

•    ผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยมี เป็นจำนวนมาก มีแหล่งที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก และโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ประเภท กิจการในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในท้องถิ่น โดยส่วนหนึ่งจะทำการผลิตและจำหน่ายเอง อีกส่วนหนึ่งเป็นการรับคำสั่งผลิตจากโรงงานอื่นๆ  ตาม เทศกาล เช่น วันแห่งความรัก วันพ่อแห่งชาติ หรือวันแม่ เป็นต้น

•    สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เน้นการ ผลิตเพื่อการส่งออกมักมีแหล่งที่ตั้งโรงงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล   โดยผู้ผลิต ขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเปิดดำเนินการในปัจจุบันมี 24 ราย ส่วนใหญ่ดำเนินการผลิตดอกไม้ ผ้าโพลีเอสเตอร์และกิ่ง ก้าน เกสรที่ทำด้วยพลาสติก ทั้งนี้ผู้ผลิตรายใหม่ที่เป็นรายใหญ่ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2544  เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยมี ภาวะซบเซาต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน

•    อุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ มีการพัฒนารูปแบบสีสันและเพิ่มความสวยงาม โดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทำให้การผลิตในแต่ละครั้งได้ปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม ในบางขั้นตอนยังจำเป็นต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญของแรงงานเนื่องจากต้องการ ความประณีต แรงงานสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs ประเภทกิจการในครัวเรือน

•    ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ผลิตในปัจจุบัน มีการใช้วัสดุที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ดอกไม้จากผ้า  ดอกไม้จากถุง น่อง ดอกไม้จากพลาสติก  ดอกไม้จากกระดาษสา และดอกไม้จากดิน  ทั้งในลักษณะที่เป็นดอกเดี่ยว  ดอกไม้ที่จัดรวมเป็นช่อ  จัดเป็น แจกัน จัดเป็นทรงต้น เป็นโมบาย และกรอบรูป เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์ที่ผลิตมากที่สุดคือดอกไม้ผ้าโพลีเอสเตอร์ ปัจจุบันผู้ประกอบการนักประดิษฐ์ได้พยายามนำวัสดุอื่นๆ มาผลิตเป็นดอกไม้ เช่น ยางพารา และเกล็ดปลา เป็นต้น

•    ความนิยมของตลาดดอกไม้ที่ใช้ผ้า โพลีเอสเตอร์มีอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถผลิตด้วยเครื่องจักร ดัดกลีบได้ตามต้องการ ย้อมสีได้สวยงาม ดอกไม้พลาสติกนั้นมีความต้องการไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม้เลื้อย ไม้ประดับและประเภทที่ใช้ในเทศกาลคริสต์มาส

•    ลักษณะการผลิต เป็นการผสมผสานความหลากหลายของจินตนาการให้มีรูปแบบคล้ายธรรมชาติให้มาก ที่สุด นอกเหนือจากดอกไม้แล้วยังมีใบไม้ ผลไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ ซึ่งมีพัฒนาการจากชนิดลำต้นพลาสติกมาเป็น
ลำต้นจริง

•    สำหรับการผลิตดอกไม้ ใบไม้ ดอกไม้แห้ง ย้อมหรือฟอกสี เป็นการนำผลิตผลจากสวนดอกไม้มาจัดเป็นช่อหรือกระเช้าซึ่งได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน โดยจำหน่ายในร้านดอกไม้และตลาดดอกไม้สด

Advertisements

เกี่ยวกับ npkartificialflowers

We are Wholesale and Retail, Artificial Flowers, Silk Flowers, Nylon flowers, plastic flowers, Clay Flowers, Artificial Plants, Florists equipment etc..​ We Choose Quality Products from Large Database of Thailand Artificial Flower Manufacturers and from abroad, You'll find the most natural looking artificial flowers which they've never been. ​ ขายส่งและขายปลีก ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ผ้า ดอกไม้พลาสติก ต้นไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์จัดดอกไม้ ฯลฯ เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ในประเทศไทยและจากต่างประเทศ คุณจะพบความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของดอกไม้ประดิษฐ์ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี 
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ในประเทศไทย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s